TÜV SÜD

Cieľom našej spoločnosti je optimalizácia činností, vysoká kvalita poskytovaných služieb a predovšetkým bezpečnosť pri vykonávaní prác! Vďaka spolupráci s TÜV SÜD máme kompletný prehľad o všetkých našich procesoch, činnostiach a zdrojoch.

Pre našu spoločnosť má veľký význam trvalo udržateľný rozvoj, motivácia zamestnancov, spolupracovníkov a maximálna spokojnosť našich zákazníkov. Všetky tieto faktory sa snažíme veľmi striktne dodržiavať vďaka úzkej spolupráci s certifikačným orgánom TÜV SÜD.
www.tuv-sud.sk/sk-sk

Bezpečnosť a GDPR

O vašu bezpečnosť sa staráme v spolupráci s firmou BWSS, ktorá je špičkou na slovenskom trhu. Poskytujeme komplexné služby a poradenstvo šité na mieru.
Na trhu pôsobíme už tri generácie, preto sa naši zákazníci môžu spoľahnúť na odbornosť a kvalitu našich služieb, ktoré sú neustále inovované a prispôsobené ich individuálnym požiadavkám. Základom všetkých našich služieb je „pravidlo 48 hodín“, čo svedčí o našom promptnom prístupe ku každému zákazníkovi.

Poskytujeme služby v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, revízie technických zariadení, ochrany osobných údajov a odborné školenia. Naši zákazníci si môžu vybrať z rôznych typov školení, ktoré od zamestnávateľov vyžaduje legislatíva Slovenskej republiky, medzi ktoré patria kurz obsluhy nízkozdvižných a vysokozdvižných motorových vozíkov, kurz obsluhy stavebných strojov, kurz viazačov bremien, kurz obsluhy zdvíhacích zariadení, práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou, základná kvalifikácia a pravidelný výcvik profesionálnych vodičov a kurz obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly.
www.bwss.sk

INOX Service

Zváracie práce vykonávame metódou WIG, MAG vrátane synchronizovaného (tandemového) zvárania a ručným oblúkovým zváraním v spolupráci s certifikovanými pracovníkmi, ktorí disponujú dlhoročnými skúsenosťami zo zahraničia, ale aj Slovenskej republiky v rôznych odvetviach.
www.inoxservice.sk

Právne služby a poradenstvo

Všetky právne úkony spojené s našou spoločnosťou zastupujú renomovaní nemeckí právni zástupcovia pochádzajúci zo Slovenska.

MICHAL WEINGART LL.M.

obchodné poradenstvo

Moje štúdium som absolvoval ako Bachelor of Laws v študijnom odbore obchodné právo na odbornej vysokej škole FH-Bielefeld. Moje hlavné zameranie bolo – obchodné právo, pracovné právo a daňové právo. V Novembri 2015 som dokončil magisterské štúdium Master of Laws LL.M. IT-Law & IP-Law na Leibniz univerzite v Hannoveri a na univerzite vo Viedni. Tu bolo mojím hlavným zameraním internetové právo, právo pre ochranu osobných údajov a právo duševného vlastníctva. Okrem prekladov a tlmočenia pôsobím aj ako poradca pre internetové právo pre európske firmy a pomáham Slovákom a Čechom, ktorí žijú v Nemecku.
www.slowakisch.eu

DIPL.-JUR. TOMÁŠ KLIMEŠ

advokát

„Som advokát slovenského pôvodu, sídlo mojej kancelárie je v Dortmunde, SRN. Komunikujem a jednania vediem v nemeckom, slovenskom a anglickom jazyku. Ťažisko mojej činnosti ako právnik v Nemecku tvorí poradenstvo slovenským a českým firmám, podnikateľom v nemeckom práve. Ponúkam právnu pomoc v Nemecku a aj právne zastúpenie klientov pred nemeckými úradmi (napr. finančným úradom, úradom práce – Bundesagentur für Arbeit, SOKA-Bau, pri žiadosti o vydanie povolenia na vysielanie pracovníkov /Antrag auf Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis – AÜG, colným úradom – Hauptzollamt, prokuratúre a nemeckým súdom).“
www.pravnik-nemecko.sk
www.tomas-klimes.eu

SLAMKA & PARTNERS

advokátska kancelária

Sme skupina mladých a cieľavedomých právnikov (ľudí), ktorá pracuje pod taktovkou kvalitných a skúsených advokátov. Spolu tvoríme rodinnú advokátsku kanceláriu, ktorá sa môže pýšiť svojou trojgeneračnou históriou. Našu prácu neberieme len ako bežné povolanie ale poznanie a ochranu práva považujeme za rodinné dedičstvo, ktorým môžeme slúžiť spoločnosti pri presadzovaní spravodlivosti.

akslamka.eu