GUZMÄNNER s.r.o.

je medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je trvalé zabezpečenie vysokej miery spokojnosti zákazníkov. Zaoberáme sa poskytovaním služieb v strojárenskom priemysle pre obchodných partnerov v Nemecku, Českej republike a na Slovensku.  

Neustále sledujeme nové trendy, individuálne pristupujeme ku každému zákazníkovi a hľadáme optimálne riešenia jeho potrieb. Spolupracujeme s tými najlepšími.

Našim klientom ponúkame kvalitné služby podporované flexibilitou a skúsenosťami získanými dlhoročnou praxou v oblasti kovoobrábania, spracovania kovov a priemyselného zvárania rôznymi technológiami. Dokážeme našim klientom zabezpečiť integračné služby v oblasti priemyselnej a kolaboratívnej robotiky.

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia

Pri realizácii svojich podnikateľských aktivít využíva spoločnosť GUZMÄNNER s.r.o. skúsenosti svojich zamestnancov. Vychádza pritom z ich angažovanosti, znalosti problematiky a riadiacich schopností v zhode so základným zameraním firmy.

Kontaktujte nás!

GUZMÄNNER s.r.o.
  • Na papiereň 734/85d

  • Kamenec pod Vtáčnikom

  • 972 44 Slovensko